Norwegian version
Johan Houge-Thiis

Johan Houge-Thiis

Fields of study

Academic disciplines

General education

Subject areas

Vocational pedagogic

Countries

Sudan

Scientific publications

Schwencke, Eva; Houge-Thiis, Johan (2015). Prosjektorganisert erfaringslæring. Et bidrag til debatten om kvalitet i kunnskaps- og kompetanseutviklingen innen profesjonsrettet utdanning. Inglar, Tron (Ed.). Erfaringslæring. kap 4. p. 68-95. Portal forlag.

Schwencke, Eva; Houge-Thiis, Johan (2013). Prosjektorganisert utviklingsarbeid. Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Ed.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. Del III Framgangsmåtar og gjennomføring av utviklingsarbeid. p. 117-128. ABM-media AS.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete