Norwegian version
June Stene

June Stene

Publications and research

Dissemination

Bergland, Astrid; Stene, June; Slaattelid, Johannes; Thorsen, Henrik T.; Boman, Arild (2010). "Samtale med Professor Dr.med. Peter F. Hjort" Programserie på tre programmer. Produsert av AV-Tjenesten ved Høgskolen i Oslo.Regi-June Stene,Programkoordinator-Arild Boman,Produsent-Johannes Slaattelid,Klypp-Henrik T. Thorsen,Foto-Bernt M. Johansen og Johannes Slaattelid.

Stene, June; Slaattelid, Johannes; Reksten, Morten; Johansen, Bernt Michael; Thorsen, Henrik T.; Boman, Arild (2009). Med øye for kroppen - Program om veteranen Camilla Wulfsberg og Mensendieck-utdanningen i Norge, fra AV-Tjenesten, Høgskolen i Oslo. June Stene, Johannes Slaattelid, Morten Reksten, Bernt M. Johansen, Henrik Thorsen, produksjon, HiO; Arild Boman, utviklings-/sendekoordinator.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete