Norwegian version
Kåre Heggen

Kåre Heggen

Scientific publications

Jørgensen, Tone; Heggen, Kåre (2020). Det barnevernfaglege skjønnet og verdien av kollegiale drøftingar. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 97.

Heggen, Kåre (2019). Skjønn og evidens. Både-og eller enten-eller?. Kolstad, Arnulf; Kogstad, Ragnfrid Eline (Ed.). Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket. 13. p. 203-220. Abstrakt forlag.

Heggdalsvik, Inger Kristin; Rød, Per Arne; Heggen, Kåre (2018). Decision-making in child welfare services: Professional discretion versus standardized templates. Child & Family Social Work . Vol. 23.

Heggen, Kåre; Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth (2018). Placement schools as professional learning communities in teacher education. European Journal of Teacher Education . Vol. 41.

Helland, Håvard; Heggen, Kåre (2018). Regional Differences in Higher Educational Choice?. Scandinavian Journal of Educational Research . Vol. 62.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/003138...

Heggen, Kåre Elmar; Terum, Lars Inge (2017). The impact of education on Professional identity. Blom, Bjørn; Evertsson, Lars; Perlinski, Marek (Ed.). Social and caring professions in European welfare states : policies, services and professional practices. Part 1, chapter 2. p. 21-36. Policy Press.

Heggen, Kåre; Terum, Lars Inge (2017). Kan vi lære av å samanlikne profesjonsutdanningar?. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Ed.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 18. p. 216-227. Universitetsforlaget.

Heggen, Kåre; Dahl, Silje Louise (2017). Barnevernets kunnskapsgrunnlag. Fontene forskning . Vol. 10.
http://fonteneforskning.no/pdf-15.55950.0.3.e3ff6b...

Heggen, Kåre (2016). Frafall, motivasjon og identitet. Lingås, Lars Gunnar; Høsøien, Unni (Ed.). Utdanningsvalg : Identitet og danning. Kap. 10. p. 169-182. Gyldendal Akademisk.

Mausethagen, Sølvi; Askling, Berit; Dahl, Thomas; Heggen, Kåre; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lauvdal, Torunn; Qvortrup, Lars; Salvanes, Kjell Gunnar; Skagen, Kaare; Skrøvset, Siw; Thue, Fredrik (2016). Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag. ISBN: 978-8-2450210-0-4. 250 p. Fagbokforlaget.
https://www.regjeringen.no/contentassets/17f6ce332...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete