Norwegian version
Kari Fjell

Kari Fjell

Scientific publications

Fjell, Kari (2012). Lærerstudenter og læring. Rønning, Frode; Diesen, Rolf; Hoveid, Halvor; Pareliussen, Ingar (Ed.). FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Kapittel. p. 143-154. Tapir Akademisk Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/1408

Fjell, Kari; Olaussen, Bodil Stokke (2012). Utvikling av lærer-elev-relasjoner i klasserommet : læreroppfatning sammenlignet med en teoribasert analyse. FoU i praksis . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/10642/1458

Fjell, Kari (2011). Å arbeide med motivasjon. Sand, Therese; Storhaug, Marit (Ed.). Mentor for nye lærere. Kapittel 5. p. 101-121. Cappelen Damm Akademisk.

Fjell, Kari (2008). Fokus på studentenes motivasjon og læring. Michelet, Simon (Ed.). Mangfold i klasserommet. Kapittel 3. p. 31-47. Høgskolen i Oslo og Akershus.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete