Norwegian version
Kari Kildahl

Kari Kildahl

Publications and research

Dissemination

Naustdal, Anne-Grethe; Kildahl, Kari; Hepsø, Arve (2014). Kven er eigna til å pleie di sjuke mor?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) . Vol. 9.
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kven-...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete