Norwegian version
Kari Margrethe Kepple

Kari Margrethe Kepple

Research groups

Publications and research

Dissemination

Heyerdahl-Larsen, Jannicke; Kepple, Kari Margrethe (2016). Mindful Movements (Kortversjon).
http://film.hioa.no/mindful-movements-kortversjon

Heyerdahl-Larsen, Jannicke; Kepple, Kari Margrethe (2016). Mindful Movements (med instruksjon).
http://film.hioa.no/mindful-movements

Kepple, Kari Margrethe; Hauff, Kari; Bergem, Astrid Liv Mina (2015). Refleksjonsgrupper ga ny innsikt. Faglig refleksjon førte til bedre praksis og økt trivsel på et sykehjem. Tidsskriftet sykepleien .

Kepple, Kari Margrethe (2015). Psykisk helse. A-barnehage konferanse. A-barnehagene i Norge.

Kepple, Kari Margrethe (2015). Refleksjonsgrupper gav ny innsikt. Felleskap. Faglig refleksjon førte til bedre praksis og økt trivsel på et sykehjem. Tidsskriftet sykepleien .
https://sykepleien.no/forskning/2015/04/refleksjon...

Kepple, Kari Margrethe (2013). Å skape en reflekterende kultur ved hjelp av samhandlingsmodellen SAMSA. Den gode dagen. Regional helse- og omsorgskonferanse i Troms og Finnmarl.

Kepple, Kari Margrethe (2013). "Å lytte til seg selv og andre- refleksjonsgrupper i sykehjem". Fagdag Viken Alderspsykiatriske Forskningsnettverk VAF. VAF.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete