Norwegian version
Karin Elise Fajersson

Karin Elise Fajersson

Fields of study

Academic disciplines

Education

Regions

EU

Countries

Denmark   Norway

Collaborations

European Teacher Education Network (ETEN) Thematic interest group: Urban Education. Annual Conference Nordic Education Research Assosiation (NERA)Multicultural Education. Annual conference Reconceptualizing Early Childhood Education (RECE. Annual conference

Scientific publications

Lafton, Tove; Bergem, Helen; Evenstad, Randi; Fajersson, Karin Elise; Greve, Anne; Myhre, Cecilie Ottersland; Myrvold, Hanne Berit; Otterstad, Ann Merete; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens forundringskammer. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. kapitel 2. p. 27-47. Fagbokforlaget.

Fajersson, Karin Elise; Thun, Cecilie (2015). Mangfold og kultur i flere lag. Forståelser av kulturelt mangfold, kulturarv og nasjonal identitet i møter med lærere i forming/kunst og håndverk på barnehage- og grunnskolelærerutdanningen. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Ed.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Kapittel 10. p. 211-238. Oplandske Bokforlag.

Fajersson, Karin Elise (2009). Flerkulturell pedagogikk og åpninger for mangfold. Fajersson, Karin Elise; Karlsson, Eivind; Becher, Aslaug Andreassen; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Kapittel. p. 23-35. Cappelen Damm Akademisk.

Fajersson, Karin Elise; Karlsson, Eivind; Becher, Aslaug Andreassen; Otterstad, Ann Merete (2009). Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. ISBN: 978-82-02-29903-3. 208 p. Cappelen Damm Akademisk.

Becher, Aslaug Andreassen; Fajersson, Karin Elise (2008). På vei mot en flerkulturell profesjonsutdanning?. Otterstad, Ann Merete (Ed.). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold: fra utsikt til innsikt. Del 3. p. 264-279. Universitetsforlaget.

Fajersson, Karin Elise (2006). Ethnic Minority Children Positioned Inside But Outside. Australian Research in Early Childhood Education . Vol. 13.

Fajersson, Karin Elise (2006). Praksis i utlandet skaper spørsmål. 6 p. Barnehagefolk .

Fajersson, Karin Elise (2005). Lov og rammeplan nedprioriterer det flerkulturelle arbeidet i barnehagen. Bedre barnehager.

Fajersson, Karin Elise; Zeuthen, Lise (2005). Multicultural/Intercultural Competences and Teacher Qualification. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 1.

Fajersson, Karin Elise (2005). Norge er et flerkulturelt samfunn på mer enn en måte. Barnehagefolk .

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete