Norwegian version
Kristinn Hegna

Kristinn Hegna

Fields of study

Academic disciplines

Sociology

Subject areas

Youth   Educational choice   High School

Research groups

Research projects

Scientific publications

Hegna, Kristinn (2020). Young Citizenship: Civic Engagement and Participation in Four Nordic Countries. Strand, Torill (Ed.). Rethinking Ethical-Political Education. Springer Nature.

Hegna, Kristinn; Reegård, Kaja (2019). Lokal yrkesfagskultur og ulikhet i fortellinger om ungdoms utdanningsvalg – et stedssensitivt blikk på Oslo og Rogaland. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2633683

Reegård, Kaja; Rogstad, Jon Christian; Hegna, Kristinn (2019). Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2633665

Hegna, Kristinn (2019). Learner identities in vocational education and training – from school to apprenticeship. Journal of Education and Work . Vol. 32.
http://hdl.handle.net/10852/72651

Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro; Seland, Idunn (2018). Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Hegna, Kristinn (2018). Har ungdoms holdninger til medborgerrettigheter endret seg fra 2009 til 2016? Betydningen av kjønn og familiebakgrunn for holdninger til kjønnslikestilling, innvandreres og etniske minoriteters rettigheter. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Hegna, Kristinn (2018). Endringer i samfunnspolitisk engasjement og deltagelse blant ungdom 2009–2016 – økte sosiale forskjeller og polarisering?. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Arneberg, Edda J.; Hegna, Kristinn (2018). Virtuelle grenseutfordringer. Symbolske grenser i spill i The League of Legends. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10852/65578

Kindt, Marianne Takvam; Hegna, Kristinn (2017). Innvandrerdriv på Oslos østkant. Aspirasjoner om høyere utdanning blant yrkesfagelever og elitestudenter med innvandrerbakgrunn i Oslo. Ljunggren, Jørn (Ed.). Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 12. p. 277-292. Cappelen Damm Akademisk.
http://www.uv.uio.no/iped/forskning/aktuelt/aktuel...

Hegna, Kristinn; Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse; Ødegård, Guro (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer. Bunting, Mette; Moshuus, Geir (Ed.). Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Kapittel 4. p. 75-94. Cappelen Damm Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete