Norwegian version
Karin Herudsløkken

Karin Herudsløkken

Fields of study

Academic disciplines

Nursing science

Subject areas

Vocational pedagogic   Vocational didactics

Scientific publications

Herudsløkken, Karin; Schaug, Rosaline Mary; Schwencke, Eva (2019). Praksislærerens utfordringer, dilemmaer og muligheter - mer yrkesrelevant og meningsfull praksisperiode for PPU-y-studentene. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Schaug, Rosaline Mary; Herudsløkken, Karin (2019). Teaching and Teaching Practice in Vocational Teacher Education: Vocational Student Teachers’ and Practice Teachers’ Perspectives on Teacher Education for and in Teaching Practice. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete