Norwegian version
Kirsten Palm

Kirsten Palm

Fields of study

Subject areas

Classroom research   Norwegian as second language   Mother tongue didactics

Scientific publications

Olsen, Sissel Tove; Becher, Aslaug Andreassen; Bergflødt, Sigurd; Hammer, Aina; Paaske, Nanna; Palm, Kirsten; Steinsvik, Brit (2021). Teacher Well-Being and Teacher Professional Development. Murphy, Timothy R. N; Mannix-McNamara, Patricia (Ed.). International Perspectives on Teacher Well-Being and Diversity. Chapter 5. p. 87-118. Springer.

Palm, Kirsten (2021). Flerspråklighet som ressurs for de yngste elevene i barneskolen - pedagogisk transspråking i norskfaget. Jølle, Lennart; Larsen, Ann Sylvi; Otnes, Hildegunn; Aa, Leiv Inge (Ed.). Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden. kapittel 2. p. 46-65. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215050997-2021-04

Flognfeldt, Mona Evelyn; Michaelsen, Eva; Palm, Kirsten (2019). What pedagogical questions are raised in reforming early literacy instruction? Exploring the tension between government expectations and broader child development beliefs in Norway. Perspectives on Educational practice around the world. 11. p. 77-83. Bloomsbury Academic.

Palm, Kirsten (2018). Enspråklig begynneropplæring i flerspråklige klasserom? Om lese- og skriveopplæringen i første klasse. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Ed.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. kapittel 5. p. 115-137. Universitetsforlaget.

Palm, Kirsten; Becher, Aslaug Andreassen; Michaelsen, Eva (2018). Den viktige begynneropplæringen. Aktuelle fagområder og kritiske perspektiver. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Ed.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. kapittel 1. p. 13-31. Universitetsforlaget.

Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (2018). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming. ISBN: 9788215030012. 304 p. Universitetsforlaget.

Palm, Kirsten; Ryen, Else (2018). Kartlegging for tilrettelegging. Danbolt, Anne Marit Vesteraas; Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit (Ed.). Litterasitet og flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning. kapittel 11. p. 219-236. Fagbokforlaget.

Stokke, Ruth Seierstad; Palm, Kirsten (2017). Å strekke seg etter ordene. Samtaler om bildebøker i det flerspåklige klasserommet. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Ed.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Kapittel. p. 99-118. Novus Forlag.

Randen, Gunhild Tveit; Danbolt, Anne Marit Vesteraas; Palm, Kirsten (2015). Refleksjoner om flerspråklighet og språklig mangfold i lærerutdanningen. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Ed.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Kapittel 4. p. 65-94. Oplandske Bokforlag.

Tonne, Ingebjørg; Palm, Kirsten (2015). Andrespråksdidaktisk forskning– en oversikt over hva, hvordan og hvorfor i andrespråk i grunnskolen i 30 år. NOA - Norsk som andrespråk . Vol. 30.
http://hdl.handle.net/10852/49822

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete