Norwegian version
Kjersti Sortland

Kjersti Sortland

Scientific publications

Sortland, Kjersti; Halvorsen, Kristin; Saltyte Benth, Jurate; Almendingen, Kari (2020). Involving nursing students into clinical research projects: Reliability of data and experiences of students?. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 29.
http://hdl.handle.net/10852/79098

Hauksdottir, Nanna; Sortland, Kjersti (2018). Læringsutbyttebeskrivelse, taksonomier og begreper som grunnlag for veiledning. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Ed.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. Kapittel 3. p. 50-63. Fagbokforlaget.

Eide, Helene Kjøllesdal; Saltyte Benth, Jurate; Sortland, Kjersti; Halvorsen, Kristin; Almendingen, Kari (2016). Are Nutritional Care Adequate for Elderly Hospitalized Patients? A Cross-Sectional Study. Sage Open .

Halvorsen, Kristin; Eide, Helene Kjøllesdal; Sortland, Kjersti; Almendingen, Kari (2016). Documentation and communication of nutritional care for elderly hospitalized patients: perspectives of nurses and undergraduate nurses in hospitals and nursing homes. BMC Nursing . Vol. 15:70.

Eide, Helene Kjøllesdal; Saltyte Benth, Jurate; Sortland, Kjersti; Halvorsen, Kristin; Almendingen, Kari (2015). Prevalence of nutritional risk in the non-demented hospitalized elderly: a cross-sectional study from Norway using stratified sampling. Journal of Nutritional Science (JNS) . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/10642/3186

Sortland, Kjersti; Gjerlaug, Anne Karine; Harviken, Gunn (2013). Vektdokumentasjon, kroppsmasseindeks,måltidsfrekvens og nattefaste blant eldre sykehjemsbeboere – en pilotstudie. Vård i Norden . Vol. 33.
http://hdl.handle.net/10642/1461

Sortland, Kjersti; Skjegstad, Grete; Jansen, Lisbeth; Berglund, Anna-Lena (2009). Eldre personers ernæring og matinntak ved et sykehjem en pilotstudie Elderly persons' nutrition and food intake in a nursing home - a pilot study. Vård i Norden . Vol. 29.
http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_10...

Sortland, Kjersti (2009). The competence reform in nursing education. Holmesland, Icara da Silva; Lundin, Judy D. (Ed.). Formal and informal learning: shall the twain ever meet in adult education. faglig_bok_institusjon. p. 67-100.
http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_10...

Sortland, Kjersti (1999). Eldre og ernæring. Tverrfaglig geriatri : en innføring. laerebok. p. 120-141. Fagbokforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete