Norwegian version
Lene Korseberg

Lene Korseberg

Scientific publications

Korseberg, Karl-Arne Næss; Korseberg, Lene Kirstine (2022). Vurdering for læring. Karlsdottir, Ragnheidur; Kvello, Øyvind; Hybertsen, Ingunn Dahler (Ed.). Grunnbok i pedagogisk psykologi. 26. p. 389-395. Fagbokforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete