Norwegian version
Leif Langli

Leif Langli

Fields of study

Academic disciplines

Other subjects within education

Subject areas

Concept learning   Theory of knowledge   Activity theory   Vocational pedagogic   Vocational didactics

Scientific publications

Langli, Leif; Melvold, Ulf Christer (2016). Håndverk og kunnskapsutvikling. Vitenskapelig artikkel, s. 143 - 162, i antologien ´Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst´. ISBN: 978-82-05-49078-9. 19 p. Gyldendal Akademisk.

Langli, Leif (2015). Noen synspunkter på praktisk og teoretisk kunnskap. Yrkespedagogiske perspektiver. kap 3. p. 50-73. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G...

Langli, Leif; Myhra, Hans Ludvik (1998). Læring og forandring i organisasjoner. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk .

Langli, Leif (1998). Læring i arbeid. Kunnskap i arbeid. faglig_bok_forlag.

Langli, Leif (1992). Arbeidsplassen som læringsarena. Sosialisering i dag. laerebok. p. 214-235.

Langli, Leif (1978). Utdanning og tilknytning. Samfunnsrettet pedagogikk. faglig_bok_forlag. p. 97-116. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete