Norwegian version
Marianne Aars

Marianne Aars

Scientific publications

Stensrud, Silje; Richardsen, Kåre Rønn; Aars, Marianne; Riiser, Kirsti (2021). Fysioterapeutstudenters bekymring for smitte under Covid-19 pandemien og opplevd utbytte av klinisk praksis. En tverrsnittstudie. Fysioterapeuten .

Ytreberg, Beate; Thornquist, Eline; Aars, Marianne (2011). Undersøkelse og samhandling : intervjustudie fra psykiatrisk barnefysioterapipraksis. Fysioterapeuten . Vol. 78.
https://hdl.handle.net/11250/2994285

Aars, Marianne (2009). Challenging the establishment? Has a practice-based, part-time bachelor program any benefits in educating physiotherapists for tomorrow?. UNIPED .

Aars, Marianne (2008). Developing professional competence by internet-based reflection. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning . Vol. 4.
http://seminar.net

Aars, Marianne (2008). Hva kan vi lære av forsøksprosjektet "desentralisert, nettstøttet fysioterapiutdanning på deltid"?. Jensen, Eivind Bråstad (Ed.). Fra krisetiltak til suksesshistorier Desentraliserte profesjonsutdanninger i Troms 1978-2008. faglig_bok_forlag. p. 107-129.

Aars, Marianne; Ekeli, Britt-Vigdis; Jensen, Eivind Bråstad (2008). Fra kriseløser til nyskaper. Desentralisert utdanning som mulighetsbetingelse for utvikling av studiekvalitet og praksisnær forskning. Jensen, Eivind Bråstad (Ed.). Fra krisetiltak til suksesshistorier Desentraliserte profesjonsutdanninger i Troms 1978-2008. faglig_bok_forlag. p. 135-151.

Aars, Marianne (2007). Utvikling av egen lærervirksomhet - med utgangspunkt i aksjonsforskning, sosial læring og refleksjon. Nordisk tidsskrift for helseforskning . Vol. 5.

Aars, Marianne (2007). Å møte sin praksis - på nett. Brekke, Mary; Tiller, Tom (Ed.). Samklang. p. 208-226. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Aars, Marianne (2007). Utvikling og bruk av Fysio-nett - katalysator for faglig og pedagogisk nytenkning. Myklebost, Gunnar; Skare, Olav (Ed.). Om re-mediering av undervisning - og læring gjennom samarbeid. faglig_bok_institusjon. p. 127-146.
http://norgesuniversitetet.no

Aars, Marianne (2000). Sykdomsforståelse hos pasienter. Fysioterapeuten . Vol. 4.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete