Norwegian version
Margrete Aadnanes

Margrete Aadnanes

Fields of study

Academic disciplines

Social work

Subject areas

Child care   Sosialt arbeid   Children and young people   Child abuse and maltreatment   Intersectinality perspectives in social work

Scientific publications

Aadnanes, Margrete; Syrstad, Ellen (2021). Barnesentrering og risikoorientering i det norske barnevernet: Utfordringer i profesjonell praksis i saker med alvorlig vold eller omsorgssvikt. Barn . Vol. 39.
https://hdl.handle.net/11250/2828683

Aadnanes, Margrete (2020). Vold mot barn og unge i nære relasjonar. Barnevernfagleg kunnskap. ISBN: 9788205518322. 160 p. Gyldendal Akademisk.

Aadnanes, Margrete (2018). Disclosure and assessment in child abuse and maltreatment cases: young people’s and social work professionals’ perspectives. Nordic Social Work Research . Vol. 9.

Aadnanes, Margrete (2017). Social workers' challenges in the assessment of child abuse and maltreatment: Intersections of class and ethnicity in child protection cases. Critical and Radical Social Work . Vol. 5.

Aadnanes, Margrete; Gulbrandsen, Liv Mette (2017). Young people and young adults’ experiences with child abuse and maltreatment: Meaning making, conceptualizations, and dealing with violence. Qualitative Social Work . Vol. 17.

Aadnanes, Margrete; Pastoor, Lutine de Wal (2013). Blir enslige mindreårige flyktninger diskriminert? En drøfting av deres rettigheter til omsorg etter bosetting. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 90.
http://www.idunn.no/ts/tnb/2013/01/blir_enslige_mi...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete