Norwegian version
Marit Johansen

Marit Johansen

Scientific publications

Frey, Elsebeth; Johansen, Marit (2014). Hvordan blir barnevernets oppdrag framstilt i kommunikasjonsstrategiene?. Fontene forskning .
http://hdl.handle.net/10642/2526

Skorpen, Berit; Johansen, Marit (2012). Barnet i meldingsteksten. Fontene forskning .
http://hdl.handle.net/10642/1542

Skorpen, Berit; Johansen, Marit (2011). Velviljens språk. Om brukermedvirkningsdiskursen i barnevernet. Jarning, Harald (Ed.). Dyktighet og kyndighet. En samling essay om høgskoleutdanninger og kunnskapsforståelse. Faglighet og omtanke. p. 9-19.

Johansen, Marit (2005). [Anmeldelse] Eva Hærem og Bente Nes Aadnesen: Barnevernets undersøkelse. Nordisk sosialt arbeid .These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete