Norwegian version
Marit Owren Nygaard

Marit Owren Nygaard

Research reports

Holm, Arne; Nygaard, Marit Owren; Bråthen, Aleksander; Løyland, Hanna Isabel; Asphaug, Lars; Asphjell, Magne Krogstad (2020). Evaluering av Barna først: Husbankens virkemidler for å få barnefamilier fra leie til eie. ISBN: 978-82-303-4614-3. 69 p.

Barlindhaug, Rolf; Nygaard, Marit Owren (2020). Kommunale boligstrategier – undersøkelse av praksis i fem kommuner. ISBN: 978-82-8309-307-0. 51 p.

Nygaard, Marit Owren; Vik, Lars Harald (2020). Skatt fra studenter i Oslo. ISBN: 978-82-8309-310-0. 40 p.
https://fagarkivet.oslomet.no/nb/item/skatt-fra-st...

Barlindhaug, Rolf; Langset, Bjørg; Nygaard, Marit Owren; Ruud, Marit Ekne (2019). Bo- og flyttemotiver blant barnefamilier i Oslo. ISBN: 978-82-8309-256-1. 165 p.
http://hdl.handle.net/20.500.12199/1294

Skogheim, Ragnhild; Holm-Hansen, Jørn; Nygaard, Marit Owren (2018). Kultur og frivillighet i Groruddalen – en aktørkartlegging. ISBN: 978-82-8309-263-9. 103 p.
http://hdl.handle.net/20.500.12199/1279

Andersen, Bengt; Nygaard, Marit Owren; Dalseide, Astri Margareta; Mæhle, Yngvild Margrete; Breistrand, Hanna; Ruud, Marit Ekne; Brattbakk, Ingar (2018). Fellesskapets utfordringer på Bjørnerud. Sosiokulturell stedsanalyse av Bjørnerud i Bydel Søndre Nordstrand. ISBN: 978-82-7609-402-2. 215 p.

Tronstad, Kristian; Nygaard, Marit Owren; Bask, Miia (2018). Accumulation of welfare problems among immigrants in Norway. ISBN: 978-82-8309-236-3. 77 p.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

STEEN, Arild Henrik; Ellingsen, Dag; Nygaard, Marit Owren (2018). YS Arbeidslivsbarometer 2018. Innenfor eller utenfor arbeidslivet - et spørsmål om grader. 60 p.

Nygaard, Marit Owren; Ellingsen, Dag; STEEN, Arild Henrik (2018). Arbeidstidsordninger Vist ved data og analyser fra Arbeidslivsbarometeret og Arbeidskraftundersøkelsen. 40 p.

Ruud, Marit Ekne; Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Breistrand, Hanna; Nygaard, Marit Owren; Vestby, Guri Mette (2018). Utfordringer og mulighetsrom - Oppstartsanalyse for områdeløft på Romsås og Grorud. ISBN: 978-82-8309-234-9. 187 p.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete