Norwegian version
Marthe Berg Andresen Reffhaug

Marthe Berg Andresen Reffhaug

Research projects

  • Critical thinking in primary education

    KriT is an interdisciplinary project aiming at developing educational models for critical thinking in primary education using children’s literature and news.

Scientific publications

Reffhaug, Marthe Berg Andresen ; Jegstad, Kirsti Marie ; Andersson-Bakken, Emilia (2022). Kritisk tenkning – fra intensjon til praksisfortolkning En analyse av barnetrinnslæreres forståelse av kritisk tenkning. 21 p. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.8989

Reffhaug, Marthe Berg Andresen (2021). Didaktikkens frøbank. Fremmedspråkslæring gjennom bærekraftig samtidslitteratur. Øverland, Fartein Thorsen; Dreve, Roxana-Ema; Pop, Raluca; Duinea, Raluca-Daniela (Ed.). A Lifetime Dedicated to Norwegian Language and Literature . p. 281-286. Presa Universitară Clujeană.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete