Norwegian version
Marthine Thøgersen

Marthine Thøgersen

Scientific publications

Thøgersen, Marthine (2023). NAV-kontorets rolle i å motvirke ungt utenforskap – proaktive og reaktive tilnærminger. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 26.
https://doi.org/10.18261/tfv.26.2.3These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete