Norwegian version
Marit Storhaug

Marit Storhaug

Research groups

Scientific publications

Storhaug, Marit; Eie, Siv (2020). Making Sense of Sustainable Development. Karlsen, Kristine Høeg; Häggström, Margaretha (Ed.). Teaching through Stories: Renewing the Scottish Storyline Approach in Teacher Education. 12. Waxmann Verlag.
https://www.waxmann.com/?eID=texte&pdf=3986_12.pdf...

Hovland, Brit Marie; Storhaug, Marit (2019). Storyline: Kreativ og kritisk tenkning i historieundervisning. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Ed.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. Universitetsforlaget.

Hovland, Brit Marie; Storhaug, Marit (2019). Storyline: kreativ og kritisk tenkning i historieundervisning. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Ed.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. kapittel. p. 131-152. Universitetsforlaget.

Storhaug, Marit; Sand, Therese (2011). De nyutdannede og mentors oppgave. Sand, Therese; Storhaug, Marit (Ed.). Mentor for nye lærere. Kapittel 1. p. 15-33. Cappelen Damm Akademisk.

Hole, Åse Storhaug; Storhaug, Marit (2000). Elevvurdering og skoleleders tilrettelegging. Ledelse av skoleutvikling : oppfølging av Luis-programmet, red. av Unni Stålsett. laerebok. p. 58-74.

Walle-Hansen, Wenche; Storhaug, Marit (1999). Veier til læreryrket: Studenter forteller. Norsk pedagogisk tidsskrift .These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete