Norwegian version
Mats Eirik Lillehagen

Mats Eirik Lillehagen

Scientific publications

Lillehagen, Mats Eirik ; Birkelund, Gunn Elisabeth (2022). Ethnic inequalities in the transition from education to work: a longitudinal analysis of school, college and university graduates. 16 p. Journal of Education and Work. Vol. 35.
https://doi.org/10.1080/13639080.2022.2073337

Jansson, Fredrik; Lillehagen, Mats ; Birkelund, Gunn Elisabeth (2020). Segregation within school classes: Detecting social clustering in choice data. PLOS ONE.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233677

Lillehagen, Mats ; Isungset, Martin Arstad (2020). New Partner, New Order? Multipartnered Fertility and Birth Order Effects on Educational Achievement. Demography.
https://doi.org/10.1007/s13524-020-00905-4

Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats ; Ugreninov, Elisabeth (2019). One Order Fits All? Birth Order and Education in Immigrant Families. European Sociological Review.
https://doi.org/10.1093/esr/jcz040

Lillehagen, Mats ; Lyngstad, Torkild Hovde (2018). Immigrant Mothers` Preferences for Children’s Sex: A register-based study of fertility behavior in Norway. Population Studies. Vol. 72.
https://doi.org/10.1080/00324728.2017.1421254

Lillehagen, Mats (2018). Haugen, Heen og Bjørklys kritikk av Ole Martin Moen bygger på omstridte samfunnsvitenskapelige premisser og en misforståelse av evolusjonsteori. Norsk Filosofisk tidsskrift.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2901-2018-04-05

Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats ; Ugreninov, Elisabeth (2017). Fødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse: Har foreldrenes landbakgrunn betydning?. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 58.
https://doi.org/10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-02

Bretteville-Jensen, Anne Line; Lillehagen, Mats ; Gjersing, Linn Renathe; Andreas, Jasmina Burdzovic (2015). Illicit use of opioid substitution drugs: Prevalence, user characteristics, and the association with non-fatal overdoses. 7 p. Drug and Alcohol Dependence. Vol. 147.
https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2014.12.002

Birkelund, Gunn Elisabeth; Lillehagen, Mats ; Ekre, Vibeke Puja; Ugreninov, Elisabeth (2014). Fra utdanning til sysselsetting. En forløpsanalyse av indiske og pakistanske etterkommere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 55.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete