Norwegian version
Nils Gilje

Nils Gilje

Scientific publications

Gilje, Nils (2016). Moods and Emotions. Some Philosophical Reflections on the 'Affective Turn". Frykman, Jonas; Frykman, Maja (Ed.). Sensitive Objects - Affect and Material Culture. Kapittel 2. p. 31-55. Nordic Academic Press.

Gilje, Nils (2016). Victor Klemperer and the Language of Totalitarianism. Mikalsen, Kjartan Koch; Skjei, Erling; Øfsti, Audun (Ed.). Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten. kapittel 3. p. 81-107. Novus Forlag.

Gilje, Nils (2015). Martin Heideggers "Svarte hefter": Nazisme, antisemittisme og Holocaust. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 32.

Gilje, Nils (2014). Prestene. Slagstad, Rune; Messel, Jan (Ed.). Profesjonshistorier. 13. p. 412-450. Pax Forlag.

Gilje, Nils (2014). Teologi og nasjonalsosialisme. To norske teologers vurdering av religion og politikk i Det tredje riket. Bringeland, Hans; Brunvoll, Arve (Ed.). Religionen og verdigrunnlaget for samfunnet. 8. p. 239-285. Vidarforlaget AS.

Gilje, Nils (2014). Filosofi og nazisme - tilfellet Alfred Beaumler. Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai (Ed.). Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. 9. p. 167-194. Dreyer Forlag A/S.

Gilje, Nils (2014). Liberalitet, marxisme og sosialdemokrati. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 31.

Gilje, Nils (2013). Oddlaug Reiakvam (1940 - 1996). Rogan, Bjarne; Eriksen, Anne (Ed.). Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Kapittel. p. 307-313. Novus Forlag.

Gilje, Nils (2013). Myten som symbolsk form : kontroversen mellom Cassirer og Heidegger. Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm (Ed.). Cassirer og Heidegger i Davos. 4:2. p. 282-303. Dreyer Forlag A/S.

Gilje, Nils (2013). Carl Schmitt – politisk eksistensialisme og konservativ ordenstenkning. Pedersen, Jørgen (Ed.). Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Kapittel 24. p. 665-698. Pax Forlag.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete