Norwegian version
Olav Eikeland

Olav Eikeland

Fields of study

Academic disciplines

Philosophy   History   Sociology

Subject areas

Theory of knowledge   Philosophy of science   Organisation development   Working life research   Organisational learning   Lifelong learning   Ancient Philosophy   Methodology   Work based learning   Education and work   Action research

Research projects

Scientific publications

Eikeland, Olav; Frimann, Søren; Hersted, Lone; Jensen, Julie Borup (2022). Are action researchers mixed up? Reviewing and revising basic assumptions, concepts, and terminology in and by means of action research. International Journal of Action Research . Vol. 18.

Eikeland, Olav (2022). På sporet av en syvende forfatning: Aristoteles og den norske samarbeidsmodellen – makt, dialog og organisasjonslæring. ISBN: 978-82-93682-02-8. 506 p.

Eikeland, Olav (2020). Praxis-forskning – iboende i det 20.århundrets filosofiske og metodologiske utvikling. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Ed.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. kap. p. 329-360. Cappelen Damm Akademisk.

Eikeland, Olav (2020). Aksjonsforskning – ansats til en historisk systematikk. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Ed.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. kap. p. 191-223. Cappelen Damm Akademisk.

Eikeland, Olav (2020). Symbiotiske læringssystemer. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Ed.). Medarbeiderdrevet innovasjon. kapittel12. p. 218-246. Gyldendal Akademisk.

Eikeland, Olav; Jensen, Julie Borup (2020). Kært barn har mange navne: læringsspiralens mange forklædninger i organisationsudvikling og aktionsforskning. Aktionsforskning i et læringsperspektiv. 2. p. 41-74. Hans Reitzels Forlag.

Eikeland, Olav (2018). (Why) Does Action Research Need To Intervene And Change Things?. International Journal of Action Research . Vol. 14.

Eikeland, Olav (2018). Den praktiske vending – hva dreier den seg om?. Bilfeldt, Annette; Jørgensen, Michael Søgaard; Andersen, John; Perry, Kevin Anthony (Ed.). Den ufærdige fremtid - Aktionsforskningens potentialer og udfordringer. 12. p. 289-307. Aalborg Universitetsforlag.

Johnsen, Hans Christian Garman; Eikeland, Olav (2018). Coping With Ways of Knowing: A pluralist perspective on knowledge. Johnsen, Hans Christian Garman; Holtskog, Halvor; Ennals, Richard (Ed.). Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. Chapter 5. p. 87-98. Routledge.

Eikeland, Olav (2018). Utvidede fagfellesskap og symbiotisk læring. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 2. p. 46-60. Universitetsforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete