Norwegian version
Randi Evenstad

Randi Evenstad

Fields of study

Academic disciplines

Other subjects within education

Subject areas

Early Childhood Education   Early Childhood Education   Kindergarden arcitectuture and management   Play and drama in a kindergarden setting   Early childhood educaton

Countries

Norway

Scientific publications

Evenstad, Randi; Brennhovd, Maria (2020). "Vi må finn på ka vi ska gjør!" Hvilke transformative muligheter og invitasjoner til symbolsk lek finner barna i barnehagens innemiljø?. Hansen Sandseter, Ellen Beate; Storli, Rune (Ed.). Barnehagens fysiske inne- og utemiljø. Inspirasjon til lek.. Kapittel 3. p. 47-63. Universitetsforlaget.

Lafton, Tove; Bergem, Helen; Evenstad, Randi; Fajersson, Karin Elise; Greve, Anne; Myhre, Cecilie Ottersland; Myrvold, Hanne Berit; Otterstad, Ann Merete; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens forundringskammer. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. kapitel 2. p. 27-47. Fagbokforlaget.

Evenstad, Randi; Dahl, Birger (2018). Barnehagebygg for demokrati og danning?-barns medvirkning i møte med romlige(fysiske)strukturer. Wolf, Kristin Rognerud Danielsen; Svenning, Sverre Bjørn (Ed.). Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen. kap.4. Universitetsforlaget.

Becher, Aslaug Andreassen; Evenstad, Randi (2018). Materialitet, kropp og pedagogikk. Samspillende aktører i barnehagens rom. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Ed.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. Kap.10. p. 177-198. Cappelen Damm Akademisk.

Evenstad, Randi; Becher, Aslaug Andreassen (2015). Arkitektur og pedagogikk i samspill eller motspill? : om betydning av koherens mellom planlegging og etablering av nye typer barnehagebygg. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 10.
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/dow...

Dahl, Birger; Evenstad, Randi (2012). Arkitektur og pedagogikk. Krogstad, Atle; Hansen, Geir Karsten; Høyland, Karin; Moser, Thomas (Ed.). Rom for barnehage : flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Kapittel 9. Fagbokforlaget.

Becher, Aslaug Andreassen; Evenstad, Randi (2012). Muligheter og utfordringer mellom materialitet og pedagogisk virksomhet. Krogstad, Atle; Hansen, Geir Karsten; Høyland, Karin; Moser, Thomas (Ed.). Rom for barnehage : flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Kapittel 5. Fagbokforlaget.

Dahl, Birger; Evenstad, Randi (2010). Margarinfabrikken en barnehage med store muligheter. Første steg .

Evenstad, Randi (2007). Å overse et barn - Om lek og samhandling i den flerkulturelle barnehagen. Barn – forskning om barn og barndom i Norden .

Evenstad, Randi; Granholt, Marit (2006). Førskolelærerutdanningens yrkesrelevans. Thorsby Jansen, Turid (Ed.). Førskolelæreren. Del I: Kapittel 3. p. 49-60.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete