Norwegian version
Rasmus Kleppe

Rasmus Kleppe

Research projects

Scientific publications

Hansen, Joakim Evensen; Eliassen, Erik; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Kleppe, Rasmus; Garmann, Nina Gram; Bjørnestad, Elisabeth (2023). Acquisition of the majority language in Norwegian ECEC: Relating language-learning environment in ECEC to expressive vocabulary. Nordisk Barnehageforskning .

Johannessen, Charlotte; Kleppe, Rasmus (2023). Organisering og ledelse av et utviklingsarbeid i barnehagen - sett i lys av barnehagen som lærende organisasjon. Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. Kapittel 10. p. 183-200. Fagbokforlaget.

Hansen Sandseter, Ellen Beate; Kleppe, Rasmus; Kennair, Leif Edward Ottesen (2022). Risky play in children’s emotion regulation, social functioning, and physical health: an evolutionary approach. International Journal of Play .
https://hdl.handle.net/11250/3039267

Bjørnestad, Elisabeth; Johannessen, Charlotte U; Kleppe, Rasmus (2022). Lekens betydning for barns utvikling. Karlsdottir, Ragnheidur; Kvello, Øyvind; Hybertsen, Ingunn Dahler (Ed.). Grunnbok i pedagogisk psykologi. kap. 6. p. 103-116. Fagbokforlaget.

Johannessen, Charlotte U; Kleppe, Rasmus (2021). Barnehagens utadrettede ledelse i arbeid med barn i risiko. Iversen, Wencke; Ljunggren, Birgitte; Moen, Kari Hoås (Ed.). Utadrettet barnehageledelse. Artikkel 17. p. 218-230. Universitetsforlaget.

Hansen Sandseter, Ellen Beate; Sando, Ole Johan; Kleppe, Rasmus (2021). Associations between Children’s Risky Play and ECEC Outdoor Play Spaces and Materials. International Journal of Environmental Research and Public Health . Vol. 18.
https://hdl.handle.net/11250/2737144

Sando, Ole Johan; Kleppe, Rasmus; Hansen Sandseter, Ellen Beate (2021). Risky Play and Children’s Well-Being, Involvement and Physical Activity. Child Indicators Research . Vol. 14.
https://hdl.handle.net/11250/2735999

Kleppe, Rasmus; Sando, Ole Johan; Hansen Sandseter, Ellen Beate (2020). Innendørs risikofylt lek – et bidrag til spenning og variasjon i barnehagens lekemiljøer. Journal for Research in Arts and Sports Education . Vol. 4.
https://hdl.handle.net/11250/2736951

Hansen Sandseter, Ellen Beate; Kleppe, Rasmus; Sando, Ole Johan (2020). The Prevalence of Risky Play in Young Children’s Indoor and Outdoor Free Play. Early Childhood Education Journal .
https://hdl.handle.net/11250/2736808

Kleppe, Rasmus (2018). Affordances for 1- to 3-year-olds’ risky play in Early Childhood Education and Care. Journal of Early Childhood Research . Vol. 16.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete