Norwegian version
Runar Oudmayer

Runar Oudmayer

Research reports

Holt, John; Oudmayer, Runar (2018). En didaktisk analyse med problemstillingen - Hvordan legge til rette for kompetanseutvikling hos lærerne i bygg- og anleggsteknikk?. 13 p.
https://ksy.oslomet.no/files/2018/10/hvordan-legge...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete