Norwegian version
Sara Marie Jorunn Seehuus

Sara Marie Jorunn Seehuus

Research projects

Scientific publications

Seehuus, Sara Marie Jorunn (2021). Gender differences and similarities in work preferences: Results from a factorial survey experiment. Acta Sociologica .
https://hdl.handle.net/11250/2986725

Myklebust, Runa Brandal; Seehuus, Sara Marie Jorunn; Strømme, Thea Bertnes (2021). Betydningen av kjønn og skoleprestasjoner for utdannings- og arbeidsmarkedsutfall. Krumsvik, Rune Johan (Ed.). Hva vet vi om skoleprestasjoner? Ulike perspektiver på skolegang og skoleprestasjoner. Kapittel 9. p. 229-245. Fagbokforlaget.

Seehuus, Sara Marie Jorunn (2019). Social class background and gender-(a)typical choices of fields of study in higher education. British Journal of Sociology . Vol. 70.

Seehuus, Sara Marie Jorunn; Reisel, Liza (2017). Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 58.
http://hdl.handle.net/11250/2476405These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete