Norwegian version
Sigrid Skålnes

Sigrid Skålnes

Research reports

Skålnes, Sigrid; Holm-Hansen, Jørn (2018). Mulighetene for tverrprofesjonell undervisning om barn og unge – Evaluering av INTERACT ved OsloMet. ISBN: 978-82-8309-228-8. 71 p.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Skålnes, Sigrid; Aasen, Berit (2017). Fylkesmannens rolle i busetting av flyktningar: Evaluering av eit forsøksprosjekt. ISBN: 978-82-8309-166-3. 124 p.
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-...

Aasen, Berit; Skålnes, Sigrid (2015). Introduksjonsprogrammet i de fire bydelene i Groruddalen. ISBN: 978-82-8309-053-6. 37 p.

Johansen, Steinar; Skålnes, Sigrid (2014). Etterevaluering av NAV IKT Basis. ISBN: 978-82-8309-024-6. 76 p.
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-...

Berg-Nordlie, Mikkel; Skålnes, Sigrid (2012). Gåatome - laanta jïh juhtemegeajnoeh - Distriktsgrenseendringer i reindrifta på 1990-tallet i Nordland og Nord-Trøndelag. ISBN: 978-82-7071-932-7. 273 p.
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-...

Berg-Nordlie, Mikkel; Skålnes, Sigrid (2012). Gåatome-laanta jïh juhtemegeajnoeh – Distriktsgrenser i reindrifta på 1990-tallet og Nord-Trøndelag. 273 p.

Skålnes, Sigrid; Gundersen, Frants Henrik; Skogheim, Ragnhild; Sørlie, Kjetil (2011). Langtidseffekter av nasjonale utviklingsprogram. ISBN: 978-82-7071-903-7. 166 p.
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-...

Harvold, Kjell Arve; Skålnes, Sigrid; Valvik, Vidar (2010). Fornying og omstilling – Evaluering av skjønnsmidlene fra Fylkesmannen i Telemark. ISBN: 978-82-7071-853-5. 51 p.
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-...

Henningsen, Erik; Berkaak, Odd Are; Skålnes, Sigrid (2010). Mangfoldsåret – Muligheter og motsigelser i politikken for et flerkulturelt kulturliv. ISBN: 978-82-7071-850-4. 224 p.
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-...

Ruud, Marit Ekne; Skålnes, Sigrid; Skogheim, Ragnhild (2007). Evaluering av Norsk Kulturminnefond. ISBN: 82-7071-668-5. 93 p.
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete