Norwegian version
Sigrid Stokstad

Sigrid Stokstad

Fields of study

Academic disciplines

Law

Subject areas

Comparative law   Public law, constitutional and administrative law   Municipal law

Research projects

Scientific publications

Andresen, Herbjørn; Huvila, Isto; Stokstad, Sigrid (2020). Perceptions and Implications of User Participation and Engagement in Libraries, Archives and Museums. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Ed.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Chapter 9. p. 185-206. De Gruyter Saur.

Stokstad, Sigrid (2020). Norwegian National Policies for Digitalization in the LAM Sector - Imperative and Implementation. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Ed.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Chapter 5. p. 91-109. Walter de Gruyter.

Stokstad, Sigrid (2020). Kommune- og regionreformen til domstolene?. Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Chapter. p. 541-562. Fagbokforlaget.

Vårheim, Andreas; Skare, Roswitha; Stokstad, Sigrid (2020). Institutional Convergence and Divergence in Norwegian Cultural Policy. Central Government LAM-organization 1999 – 2019. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Ed.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. 7. p. 133-162. De Gruyter Saur.
https://hdl.handle.net/10037/19298

Stokstad, Sigrid (2019). Utvidet adgang til domstolskontroll i tvister mellom stat og kommune. Tøssebro, Henriette N. (Ed.). Ugyldighet i forvaltningsretten. Chapter. p. 240-258. Universitetsforlaget.

Skare, Roswitha; Stokstad, Sigrid; Vårheim, Andreas (2019). ABM-utvikling og avvikling: institusjonell konvergens og divergens i kulturpolitikken. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift . Vol. 22.
https://hdl.handle.net/10037/16996

Stokstad, Sigrid (2019). Fortrolige samtaler i folkevalgte organer?. Gottrup, Rikke; Mortensen, Bent Ole Gram (Ed.). Nye tendenser i nordisk kommunalrets forskning. Fortrolige samtaler i folkevalgte organer?. p. 185-210. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Stokstad, Sigrid (2014). Lovlighets- og gyldighetskontroll av kommunale vedtak. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift .

Stokstad, Sigrid (2012). Kommunene og statsforvaltningen - selvstyre og underordning i særlovgivningen. Reitan, Marit; Saglie, Jo; Smith, Eivind (Ed.). Det norske flernivådemokratiet. Kapittel 2. p. 67-96. Abstrakt forlag.

Stokstad, Sigrid (2011). En folkerettslig målestokk for kommunalt selvstyre. Baldersheim, Harald; Smith, Eivind (Ed.). Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?. Kapittel 2. p. 25-48. Abstrakt forlag.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete