Norwegian version
Sissel Østberg

Sissel Østberg

Fields of study

Academic disciplines

Humanities

Subject areas

Religious education   Islamic studies   Religion in nurseries and schools

Scientific publications

Nicolaisen, Tove; Østberg, Sissel (2018). Religion og livssyn som del av barn og unges livsverden. Erfaringer blant barn med bakgrunn i islam og hinduisme. Schjetne, Espen; Skrefsrud, Thor Andre (Ed.). Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Kapittel 5. p. 71-92. Gyldendal Akademisk.

Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor Andre; Østberg, Sissel (2015). Innledningkapittel. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Ed.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. kapittel 1. Oplandske Bokforlag.

Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (2015). Flerkulturelle perspektiver i lærerutdanningsfag. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Ed.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Kapittel 2. p. 13-41. Oplandske Bokforlag.

Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (2015). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. ISBN: 978-82-7518-238-6. 303 p. Oplandske Bokforlag.

Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (2015). Diversitet i lærerutdanningene. Bidrag til en profesjonsorientert forståelse av fag og kunnskapsområder. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 99.
http://hdl.handle.net/10642/3125

Østberg, Sissel (2013). Diversity and Citizenship in a Context of Islamophobia. Miller, Joyce; O'Grady, Kevin; McKenna, Ursula (Ed.). Religion in education : innovation in international research. Part I, Chapter 5. p. 58-71. Routledge.

Østberg, Sissel (2013). Interkulturell kompetanse. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapitel 1. p. 17-35. Gyldendal Akademisk.

Østberg, Sissel (2009). Flerkulturalitet og profesjonsutdanning. Ringen, Bjørg-Karin (Ed.). Teacher diversity in diverse schools - challenges and opportunities for teacher education. p. 21-32. Oplandske Bokforlag.

Østberg, Sissel (2006). Islamic Nurture and Identity Management: The Lifeworld of Muslim Children and Young People in Norway. de Souza, Marian; Durka, Gloria; Engebretson, Kathleen; Jackson, Robert (Ed.). International Handbook of the Religious, Moral and Spiritual Dimensions in Education. Part one. Kapittel. p. 501-512. Springer.

Østberg, Sissel (2003). Norwegian-Pakistani Adolescents:Negotiating religion, Gender, Ethnicity and Social Boundaries. Young - Nordic Journal of Youth Research . Vol. 11.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete