Norwegian version
Synnøve Skjong

Synnøve Skjong

Scientific publications

Skjong, Kari Synnøve (2012). Medstudentrespons og læringsverdi. Melby, Guri; Matre, Synnøve (Ed.). Å skrive seg inn i læreryrket. kapittel. p. 159-174. Akademisk Forlag.

Skjong, Synnøve (2011). Norskspråkleg kompetanse etter LK06:toskriftskompetanse i alle fag. Skjong, Synnøve; Jansson, Benthe Kolberg (Ed.). NORSK = Nynorsk og bokmål: ei grunnbok om nynorsk i skolen. kapittel 2. Det Norske Samlaget.

Skjong, Synnøve; Jansson, Benthe Kolberg (2011). NORSK = Nynorsk og bokmål: ei grunnbok om nynorsk i skolen. ISBN: 9788252173260. 264 p. Det Norske Samlaget.

Skjong, Synnøve (2008). "Å tvinge tanken til konsekvens". Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga. Allern, Marit; Engelsen, Knut Steinar (Ed.). Mapper i digitale læringskontekster - erfaringer og perspektiver fra høyere utdanning. kap.9. p. 113-127.

Skjong, Synnøve; Vederhus, Inger (2008). Synleg og meir nynorsk = betre nynorsk. Utvikling av literacy på norsk, bokmål og nynorsk, for alle elevar på barne- og ungdomstrinnet. Nergård, Mette Elisabeth; Tonne, Ingebjørg (Ed.). Språkdidaktikk for norsklærere - mangfold i språk og tekster. Kapittel 9. p. 145-157. Universitetsforlaget.

Skjong, Synnøve (2007). Ein analyse av utvikling av meistring av nynorsk formverk hos ein student gjennom arbeid med skrivemappe. Matre, Synnøve; Løkensgard Hoel, Torlaug (Ed.). Skrive for Nåtid og framtid. Skriving og rettleiing i høgre utdanning, bind 2. artikkel. p. 92-101. Tapir Akademisk Forlag.

Skjong, Synnøve (2005). GLSM. Grunnleggjande lese, skrive og matematikkopplæring. Skjong, S. (red.). ISBN: 978-82-521-6569-2. 256 p. Det Norske Samlaget.

Skjong, Synnøve (2002). Elevtekstar og klasserommet som posisjoneringsarena. Norsklæreren . Vol. 67.

Skjong, Synnøve (1994). "Trygg i tradisjonen og budd til brigde"? Ei semiotisk lesing av Læreplan for grunnskole og vidaregåande opplæring, generell del. Norsk pedagogisk tidsskrift .These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete