Norwegian version
Tonje Vold

Tonje Vold

Fields of study

Academic disciplines

General literature studies

Subject areas

Postcolonial theory and practice   Children's literature   J. M. Coetzee   Feminism   African Literature   Contemporary Norwegian Fiction   Sociology of literature

Countries

Norway   South Africa   Zimbabwe

Scientific publications

Vold, Tonje (2020). Tidsvitner. De første sakprosabearbeidelsene av 22. juli. Gjelsvik, Anne (Ed.). Bearbeidelser. 22. juli i ord og bilder. 3. p. 35-51. Universitetsforlaget.

Vold, Tonje; Evjen, Sunniva (2020). Being, learning, doing: A palace for the children? A Tween’s Library Seen from the User’s Perspectives. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Ed.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. 15. p. 305-324. De Gruyter Saur.
https://hdl.handle.net/10037/19367

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (2020). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. ISBN: 978-3-11-063662-8. 370 p. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/title/543672?tab_bo...

Vold, Tonje (2019). Å lese verden. Fra imperieblikk og postkolonialisme til verdenslitteratur og økokritikk. ISBN: 9788215031231. 461 p. Universitetsforlaget.

Vold, Tonje (2019). "Som klisjéen bibliotekar". Om bibliotekarer, velferdsstaten og den litterære institusjonen i fire norske samtidsromaner. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Ed.). Biblioteket i litteraturen. 9. p. 245-290. Pax Forlag.

Evjen, Sunniva; Vold, Tonje (2018). "It's all about relations" - an investigation into the youth librarian’s role and proficiency. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling . Vol. 7.

Vold, Tonje (2017). "Jeg er en flekk". Om menstruasjon og jentepubertet i nyere norsk barne- og ungdomslitteratur. 21 p. Barnboken . Vol. 40.

Vold, Tonje; Evjen, Sunniva (2016). How children find their way: access, adaptability and aesthetics in the organisation and design of a new children's library. Proceedings of the ASIST Annual Meeting . Vol. 53.

Vold, Tonje (2016). Enabling Testimonies and Producing Witnesses. Exploring Readers' Responses to Two Norwegian Post-Terror Blogs. Rothbauer, Paulette; Skjerdingstad, Kjell Ivar; McKechnie, Lynne (E.F.); Oterholm, Knut (Ed.). Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. 23. p. 367-383. Wilfrid Laurier University Press.

Vold, Tonje (2015). Formidlingens etikk. Om formidling av det unevnelige, det ubegripelige og det tapte. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Ed.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. 5. p. 101-119. Pax Forlag.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete