Norwegian version
Tor-Einar Edvardsen

Tor-Einar Edvardsen

Fields of study

Academic disciplines

Human geography

Subject areas

Entrepreneurship   Sociocultural theory

Countries

Italy   Norway   Sweden

Research reports

Boge, Knut; Børve, Brita; Engelsåstrø, Gunnar; Garnes, Åge; Larsen, Anne Karin; Skjønneberg, Gitte; Stan, Marina; Øyan, Petter; Edvardsen, Tor-Einar (2012). Innovasjon og nyskaping: prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning (LAU). Rapport fra delprosjekt Innovasjon og nyskaping. 31 p.
http://www.hioa.no/content/download/18886/199071/f...

Pharo, Nils; Burgess, Mark; Edvardsen, Tor-Einar; Fallet, Birte; Johannessen, Asbjørn; Ribu, Lis; Strøm, Tanja (2008). Institusjonelt arkiv ved Høgskolen i Oslo?. 29 p. Høgskolen i Oslo og Akershus.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete