Norwegian version
Unn Stålsett

Unn Stålsett

Publications and research

Textbooks

Stålsett, Unn; Storhaug, Marit; Sandal, Ruth (2009). Veiledning i tilpasset opplæring. Arbeidsmåter - fra oppskrift til refleksjon. ISBN: 978-82-450-0710-7. 315 p. Fagbokforlaget.

Storhaug, Marit; Stålsett, Unn (2009). Veiledning i tilpasset opplæring. Arbeidsmåter fra oppskrift til refleksjon. ISBN: 978-82-450-0710-7. 309 p. Fagbokforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete