Norwegian version
CampusSommer-81.jpg

Førstekonsulent/rådgiver innen Ph.d.-administrasjon

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Vil du bidra til at doktorgradskandidater får god bistand gjennom hele ph.d.-løpet?

I forbindelse med at en av våre ansatte skal ut i svangerskapspermisjon, har vi en ledig vikariatstilling som førstekonsulent/rådgiver i forskningsadministrasjonen ved Fakultet for helsevitenskap. Vikariatet er ledig fra 01.02.2024 og har varighet på ett år.

Fakultet for helsevitenskap har per i dag to doktorgradsprogrammer; i atferdsanalyse og helsevitenskap. Vi har i overkant av 150 aktive ph.d.-kandidater og omtrent 20 disputaser i året. Den som ansettes vil bidra til oppfølging av ph.d.-kandidatene gjennom løpet, med et spesielt fokus på perioden fra innlevering av avhandling til gjennomført disputas. Du vil samarbeide tett med de andre ph.d.-rådgiverne på fakultetet. Den aktuelle stillingen er tilknyttet fakultetets seksjon for forskning og utvikling (FoU) som består av totalt åtte personer.

I tillegg til tett samarbeid med ph.d.-rådgiverne, vil stillingen også innebære samarbeid med prodekan, ph.d.-programmenes faglige ledere, fakultetets forskere/forskningsgrupper, stipendiater og ansatte i ulike administrative støttetjenester. Stillingens nærmeste overordnede vil være seksjonssjef for FoU

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Seksjonen ivaretar en rekke oppgaver innen forskningsadministrasjon, inkludert søknadsarbeid, prosjektoppfølging, personvern i forskning og Cristin-arbeid. Andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde kan bli tillagt stillingen, avhengig av erfaring, interesse og kompetanse.

Vi søker deg som har

For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves det universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis bachelorgrad. Lang relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

For ansettelse i stilling som rådgiver kreves det universitets- eller høgskoleutdanning, minst bachelorgrad, samt relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

kompensere for kravet om formell utdanning.

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Stillingen lønnes iht. hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1408 førstekonsulent med lønnstrinn 45-54, det vil si kroner 466 600 – 532 200 per år eller 1434 rådgiver med lønnstrinn 55-66, det vil si kroner 540 500 – 646 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vi behandler kun søknader sendt inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert. Vi vil be om at du fremvis originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 11. desember, 2023.

Ref. 23/07893

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen. Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram