English version

Forskingssamarbeid

OsloMet skal vere i front på profesjonsrelevant forsking og utviklingsarbeid. Forskarar ved OsloMet deltek i mange ulike internasjonale samarbeidsprosjekt med støtte frå mellom anna EU, Noregs forskingsråd og andre finansieringskjelder.

Les meir om forskingssamarbeid ved OsloMet:

Søk etter forskningsprosjekter