English version

Midlertidig støtte til mottak av palestinske forskere ved OsloMet for korttidsopphold

Rektor har satt av midler til å gi palestinske forskere muligheten til å fortsette sitt arbeid hos oss.

Formål

Hovedformålet med denne midlertidige ordningen er å gi palestinske forskere muligheten til å gjenoppta sitt akademiske arbeid i trygge omgivelser. Som en bieffekt vil ordningen i tillegg gi palestinske forskere muligheten til å videreutvikle sine nettverk og utforske muligheter for videre arbeid etter korttidsoppholdet opphører.

Hvem kan søke?

Søkere må være enheter ved OsloMet som har etablert et samarbeid med en konkret palestinsk forsker. Enheten må kunne vise til at de har en vitenskapelig ansatt som kan være mentor for forskeren. Enheten som søker må også vise til en konkret plan for gjennomføring og avslutning av oppholdet, eventuelt plan for overgang til en mer langsiktig løsning.

Hvem kan det søkes for?

Det kan søkes om midler til palestinske forskere som er folkeregistrert i Gaza eller på Vestbredden og som dermed har palestinsk identitetsnummer. For SAR forskere er det normalt et krav om avlagt doktorgrad, men OsloMet vil vurdere kandidater med Mastergrad. Forskeren må enten ha ankommet Norge eller ha mulighet til å komme.

Hva kan det søkes om midler til?

Det kan søkes om mellom 200 000 og 400 000 kroner per forsker. Beløpet tilsvarer ca 3-6 månedsverk. Forskeren kan arbeide med pågående egen forskning, deltakelse i forskningsprosjekter ved OsloMet, søknad om eksterne midler og/eller fjernundervisning til Gaza/Vestbredden.

Søknadsskjema

Søknad sendes inn via nettskjema (nettskjema.no).
 

Kontaktpersoner

Laster inn ...