English version

Akademisk språkpraksis (AKS)

Vi forsker på språkpraksiser i en flerspråklig og flerkulturell akademisk kontekst, med hovedfokus på bruken av norsk og engelsk i høyere utdanning.

Medlemmer

6

Prosjekter

7

Partnere

4

Forskningsgruppa AKS bidrar med undersøkende analyser av språkpraksiser i en flerspråklig og flerkulturell kontekst, med hovedfokus på bruken av norsk og engelsk i høyere utdanning. 

I forskningfellesskapet studerer vi bruken av språk i UH-sektoren og ser på hvordan akademisk tekstkompetanse både kan utvikles og videreutvikles. Blant annet ser vi på hvordan språklig og pedagogisk støtte kan bidra til mestring og læring i studier, i akademisk arbeid og i arbeidslivet. Målsettingen er å bidra til utvikling av kunnskap, teori og metoder innenfor dette feltet.

Forskningen vår belyser pedagogiske, profesjonelle, institusjonelle, kulturelle og politiske forutsetninger for læring og kunnskapsutvikling - hovedsakelig innenfor høyere utdanning.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...