English version

Barn og barnehage i en bærekraftig framtid; Digitalisering, Estetikk og Materialitet

Gruppens faglige målsetting er, med særlig fokus på digitalisering, estetikk og materialitet i barnehagefeltet, å bidra til kunnskapsutviklingen på alle nivåer i barnehagefeltet og bidra i utviklingen av en bærekraftig framtid.

De globale utfordringer som verden står overfor i dag, vil påvirke alt og alle (Somerville, 2015). Hvordan settes vi i stand til å takle disse utfordringene, og hvordan kan vi bidra mot etiske praksiser for barns beste i en global verden i stadig endring?

Forskningsgruppa har som mål å stimulere til kunnskapsutvikling gjennom tverrfaglige dialoger om teorier og forskningstilnærminger, for så å åpne forskningslandskapet opp for hva bærekraftige framtider kan innebære. Barn deltar i komplekse nettverk av relasjoner mellom blant annet mennesker, språk, toner, steder, teknologier, økologi, materialer, og materialitet. Kompleksiteten i barns liv krever også kompleksitet i forskningstilnærmingen til barn og barnehage. 

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Historisk er barnehagen bygd opp rundt relasjoner, lek, læring og omsorg, et såkalt helhetlig læringssyn (Korsvold 2008). Samtidig som at barnehagen og forskningen om og med innholdet i barnehagen, skal ivareta og bygge videre på tradisjonelle verdier og praksiser, skal den også være i utvikling. 

   Møter med estetiske praksiser, materialitet og teknologi stiller krav til reorientering og utvikling av hva barnehage kan bli, og fremfor alt forskning. Når nye verktøy tas inn i barnehagens praksiser, fordrer det at verktøyene undersøkes og tas stilling til.

   Gruppas medlemmer vil i sin forskning undersøke hvordan et begrep som bærekraftig framtid kan forstås i spenningsfeltet mellom nytenkning og tradisjon, og er opptatt av å forske med flere ulike perspektiver.  

  • Forskningsprosjekter

   • TRALL
   • Utdanningsbarnehager
  • Samarbeidspartnere

   OMEP