Barn, familier, rettssikkerhet og sosialt arbeid (BRA)

Barn, familier, rettssikkerhet og sosialt arbeid (BRA), er en permanent forskningsgruppe og et forpliktende forskerfellesskap som går på tvers av både fagdisipliner og enheter.

Medlemmene i Barn, familier, rettssikkerhet og sosialt arbeid (BRA) har bakgrunn fra jus, psykologi, sosiologi, antropologi og sosialt arbeid.

Følgende enheter ved fakultet for samfunnsvitenskap er representert: Bachelor i barnevern, bachelor i sosialt arbeid, NOVA/SVA, master- og ph.d.-utdanningene.

BRA er et forum for faglige diskusjoner, koblinger av ulike fagdisipliner og et utgangspunkt for å utvikle felles forskningsprosjekter ut fra interesser.