Diagnostisk teknologi og bedre medisinering - DIAMED

Denne forskningsgruppen har som hovedmål å utvikle nye og mer effektive løsninger innenfor diagnostisk teknologi og medisinering.

Gruppen er tverrfaglig og har medlemmer fra Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design.

Vår forskningskompetanse er innenfor medisinsk og diagnostisk teknologi, biometri, biokjemi, strukturkjemi, analytisk kjemi, legemiddelkjemi og molekylære sykdomsmekanismer. Gjennom forskningen vår tar vi blant annet sikte på å utvikle ny teknologi og nye målemetoder for rask og sikker diagnostikk, prognostikk og overvåking av medikamentrespons.