Diagnostisk teknologi og bedre medisinering - DIAMED

Diagnostisk teknologi og bedre medisinering - DIAMED - har som hovedmål å utvikle nye og mer effektive løsninger innenfor diagnostisk teknologi og medisinering.

Forskningsgruppen for diagnostisk teknologi og bedre medisinering (DIAMED – OsloMet) er en tverrfaglig forskningsgruppe med medlemmer fra Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design.

Gruppens forskningskompetanse er innenfor medisinsk og diagnostisk teknologi, biometri, biokjemi, strukturkjemi, analytisk kjemi, legemiddelkjemi og molekylære sykdomsmekanismer. Gjennom sin forskning tar gruppen blant annet sikte på å utvikle ny teknologi og nye målemetoder for rask og sikker diagnostikk, prognostikk og overvåking av medikamentrespons.

Gruppen har også fokus på å skaffe større innsikt i mekanismene bak spesifikke sykdommer og nevrologiske lidelser som multippel sklerose, autismespekterforstyrrelser, depresjon og schizofreni.

Forskningsgruppe DIAMED tilbyr forskningsoppgaver på alle utdanningsnivåer (bachelor, master og ph.d.). Gruppens forskere veileder pr. i dag flere master- og ph.d.-studenter som del av sin forskningsaktivitet.