English version

Digital innovasjon og strategisk kompetanse i organisasjoner (DISKO)

Denne forskningsgruppen vil bidra med forskningsbasert kunnskap om hvordan nye digitale teknologier anvendes, samt organisatoriske konsekvenser av denne teknologibruken.

Digitale teknologier, slik som kunstig intelligens (AI), blockchain, tingenes internett (Internet of Things (IoT)) eller Big Data, er antatt å medføre store endringer for arbeidstakere, virksomheter og samfunn. Likevel eksisterer det foreløpig lite forskning som beskriver bruk av ny digital teknologi. Dette medfører at det vi mangler strategisk kompetanse knyttet til hvordan arbeidspraksis, organisering og forretningsmodeller endres når digital teknologi innføres i organisasjoner.

I øyeblikket er det mye spekulasjon om hvordan digital teknologi vil påvirke våre liv i fremtiden, men mye av fokuset er rettet mot å forstå teknologien i seg selv, og ikke den sosiale kompleksiteten i den konteksten teknologi blir tatt i bruk.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   DISKO vil spesielt etterstrebe å forske på bruk av teknologi, og knytter dette spesielt an til organisasjoners strategi og forretningsutvikling. OsloMet har som første norske universitetsmiljø tegnet samarbeidsavtale med IBMs Watson, som er deres teknologiske løsning knyttet til kunstig intelligens og maskinlæring. Dette kan gi unike muligheter til å studere bruk av denne teknologien i organisasjoner.

   Forskningsgruppen har en tverrfaglig tilnærming og inkluderer fagmiljøer både fra samfunnsvitenskap, økonomi og teknologi.  I utgangspunktet er gruppen initiert som et samarbeid mellom forskere ved Handelshøyskolen OsloMet ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) og Institutt for informasjonsteknologi ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), men er åpen for å inkludere forskere fra andre enheter.