Digital innovasjon og strategisk kompetanse i organisasjoner (DISKO)

Denne forskergruppen vil bidra med forskningsbasert kunnskap om hvordan nye digitale teknologier anvendes, samt organisatoriske konsekvenser av denne teknologibruken.

Digitale teknologier, slik som kunstig intelligens (AI), blockchain, tingenes internett (Internet of Things (IoT)) eller Big Data, er antatt å medføre store endringer for arbeidstakere, virksomheter og samfunn. Likevel eksisterer det foreløpig lite forskning som beskriver bruk av ny digital teknologi. Dette medfører at det vi mangler strategisk kompetanse knyttet til hvordan arbeidspraksis, organisering og forretningsmodeller endres når digital teknologi innføres i organisasjoner.

I øyeblikket er det mye spekulasjon om hvordan digital teknologi vil påvirke våre liv i fremtiden, men mye av fokuset er rettet mot å forstå teknologien i seg selv, og ikke den sosiale kompleksiteten i den konteksten teknologi blir tatt i bruk.