Innovasjon og bærekraft i bygg og konstruksjoner forskningsgruppe

– Er et forsknings- og utviklingsområde med fokus på ny kunnskap og utvikling av integrerte løsninger for et mer bærekraftig bygd miljø.

Forskningsgruppen «innovasjon og bærekraft i bygg og konstruksjoner» har forskningsaktiviteter og ph.d.-stipendiater knyttet til følgende tre satsningsområder:

Forskningsgruppen er nå nedlagt, og erstattet av tre nye forskningsgrupper på Institutt for bygg- og energiteknikk: