Journalistikk, klima og globalisering (JKG)

Fokus i forskningen er mediedekningen av klimaendringer – en av vår tids viktigste globale utfordringer – nasjonalt og internasjonalt. De fleste mennesker får sin informasjon om klima- og miljøspørsmål gjennom mediene, som har et viktig samfunnsoppdrag å fylle ved å integrere så vel klimaforskere, politikere og sivilsamfunn i demokratiske debatter om klodens framtid.

 Hvordan dekker mediene disse internasjonale klimatoppmøter og rapportene fra FNs klimapanel? Forskningen vår undersøker:

 • Hvilke journalistiske tilnærminger til forskning på klimaspørsmål og journalistiske idealer i klimadekningen finner vi?
 • Hvilken plass har klima i den norske politiske journalistikken? Hvordan tematiseres klima ved politiske valg?
 • Hvordan visualiseres klimaendringene i ulike medier?
 • Hvilken plass har sivilsamfunnet i mediedekningen, og hvilken rolle spiller sosiale medier?

Sentrale forskningsmetoder er (kvantitativ) innholdsanalyse knyttet til viktige perioder i klimaspørsmålet; for eksempel klimatoppmøter, nasjonale valg  og tidspunktene for presentasjon av de nye IPCC-rapportene (2013-2014). I tillegg bidrar prosjektdeltakere med mer kvalitative metoder inspirert av kritisk diskursanalyse (Chouliaraki, Fairclough, Wodak) og analyser av fortolkningsrammer /"framing" (Entman, Reese) knyttet til klimadekningen. Vi arbeider teoretisk med uttrykk som «global offentlighet» og «transnasjonal medieforståelse».

 • Medlemmer

  Eksterne medlemmer
 • Internasjonale nettverk

  Internasjonalt deltar vi i MediaClimate-nettverket, som omfatter 22 land fra alle verdensdeler(2008-), nasjonalt har vi deltatt i det NFR-finansierte prosjektet Climate Crossroads (2010-2014), i samarbeid med Universitetet i Bergen (Infomedia og Institutt for sammenlignende politikk) og Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO).

  Målet er å bidra til et større, tverrfaglig forskningsfelt innen klimaforskningen og utvikle nye søknader framover mot 2020.

 • Forskning i utdanningene

  Resultater av avsluttet og pågående forskning er så langt formidlet både på flere bachelor- og masterkurs, eksempelvis: 

  • Politisk journalistikk, miljø og utvikling (bachelorprogram).
  • Science Communication (masterprogram).
  • War and Peace Journalism (masterprogram).
  • Språk og diskurs i journalistikken (masterprogram).

   

 • Publikasjoner

  To engelskspråklige antologier er publisert i regi av MediaClimate:

  • Eide, Kunelius & Kumpu 2010,Global climate - local journalisms: a transnational study of how media make sense of climate summits. Projekt Verlag, Bocum.
  • Eide & Kunelius 2012, Media Meets Climate. The Global Challenge for Journalism. Nordicom.

  En tredje, , norskspråklig er under planlegging med tanke på utgivelse 2014 i regi av Climate Crossroads.

  Disse publikasjoner vil anvendes i utdanningen innenfor medie- og samfunnsfagsfeltet.