Profesjonskompetanse, ekstremisme og radikalisering (PROFEKS)

PROFEKS er en tverrfaglig forskningsgruppe som gir samfunns- og profesjonsrelevant kunnskap. Vi driver forskning og undervisning på ekstremisme og radikalisering, forebygging og rehabilitering.

Medlemmer

12

Prosjekter

4

Internasjonalt samarbeid

15

Eksempel

17 %

Gruppen utnytter den korte veien mellom forskning og undervisning for profesjonsutdanningene og leverer kunnskap til profesjonsutøvere i førstelinjetjenestene og arbeider med følgende forskningsområder.

  • Ekstremisme.
  • Radikalisering/ekstremisering.
  • Hatretorikk.
  • Ideologi.
  • Rehabilitering.
  • Forebygging.
  • Medienes rolle.

Forskergruppen er tatt opp i   OsloMets booster-prosjekt  for forskergrupper med høyt potensial.