English version

Å ‘bygge bro’ i lærerutdanningen? Epistemiske karakteristikker ved grensearbeidet til lærere i kombinerte stillinger

Prosjektet utforsker epistemiske karakteristikker ved grensearbeid i lærerutdanningen.

Lærere i kombinasjonsstillinger blir brukt som empirisk case for å utforske hvordan lærere som er assosiert med en forventning om å bygge bro mellom to kunnskapsdomener, forhandler og etablerer sitt kunnskapsbidrag i høyere utdanning, og hvordan de går fram for å skape kunnskapskoblinger.

Basert på observasjoner og intervju, utforskes ulike aspekter av grensearbeidet:

  1. Hvordan forhandler lærere i kombinasjonsstillinger fram sitt kunnskapsbidrag i relasjon til allerede eksisterende ekspertise i høyere utdanning?
  2. Hvordan relaterer de seg til forskningspraksiser i høyere utdanning?
  3. Hvilke ressurser trekker de på for å bygge bro mellom høyere utdanning og skolekonteksten?

Funnene identifiserer og demonstrerer det komplekse og krevende arbeidet som er involvert i å forhandle og etablere kunnskapsbidrag på den ene siden, og søke koblinger på tvers av kunnskapsgrenser på den andre siden. 

Kontakt

Laster inn ...