Bedriftsdemokrati 2.0

I dette FOU-prosjektet undersøker AFI, i samarbeid med AKER BP, hvordan selskapets bedriftsdemokratiske ordninger praktiseres i dag.

Både utfordringer og utviklingsmuligheter skal identifiseres i et samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i Aker BP - og forskerne. Det skal gjennomføres intervjuer, fokusgruppe og dialogkonferanser.

Prosjektet tar utgangspunkt i følgende hypoteser:

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...