fire barn med gummistøvler, nærbilde av støvlene

For deltakere i BUDGET-prosjektet

Vil du bidra til forskning på hva det koster å leve med nedsatt funksjonsevne?

OsloMet – storbyuniversitetet jobber med et forskningsprosjekt om direkte og indirekte kostnader som følger av å ha omsorg for barn med nedsatt funksjonsevne. Vi ønsker å komme i kontakt med foresatte til barn i alderen 9 til 16 år som har diagnosene ADHD eller cerebral parese. 

Dette er et tema det er forsket lite på, og din deltakelse vil være et viktig bidrag for å kunne kartlegge økonomiske eller sosiale barrierer dere har opplevd. Forskningsprosjektet vil gi konkret innsikt i kostnader og konsekvenser knyttet til å ha omsorg for barn med nedsatt funksjonsevne og er relevant for politikkutformingen på området. 

Vil du delta?

Er du interessert i å delta i dette prosjektet? Legg gjerne igjen kontaktinformasjonen din ved å følge lenken under, eller kontakt Markus Lynum for en uforpliktende prat om prosjektet. 

Oppgi kontaktinformasjon: telefonnummer og/eller e-postadresse, bokmål (nettskjema.no)

Oppgi kontaktinformasjon: telefonnummer og/eller e-postadresse, nynorsk (nettskjema.no)

Kontakt

  Laster inn ...

  Om prosjektet

  Familier med omsorg for barn med nedsatt funksjonsevne vil kunne ha betydelige ekstrautgifter. Ekstrautgiftene kan innebære direkte utgifter til medisiner, ekstrautstyr, transport, bolig og avlastning. De kan også komme som indirekte utgifter i form av at man må redusere egen arbeidsdeltakelse for å klare å kombinere egen jobb med omsorg for barnet. Videre kan det å ha omsorg for barn med nedsatt funksjonsevne også påvirke helsen til foreldrene, og mulighetene deres for å delta på forskjellige sosiale arenaer.  

  I delen av prosjektet hvor vi studerer de direkte kostnadene til husholdninger ser vi spesielt på kostnader knyttet til diagnosene ADHD og cerebral parese. Vi skal samle inn data, gjennomføre analyser og gjøre beregninger parallelt for de to forskjellige diagnosene. En viktig del av data vil være samtalene og diskusjonene vi skal ha med dere om deres hverdagssituasjon, sånn at vi kan få innsikt i hvordan det å ha barn med ADHD og cerebral parese kan påvirke utgiftene husholdningene står overfor. 

  Om intervjuet

  Deltakelse i prosjektet innebærer å delta i to digitale intervjuer med noen ukers mellomrom. Intervjuene vil vare i ca. 2 timer og vi vil gi deg en hjemmeoppgave som du kan se på i tiden mellom intervjuene. I intervjuene vil vi snakke om deres behov som kan knyttes til barnets diagnose, inkludert ev. tilleggsdiagnoser, og hva som ev. er drivere av ekstrakostnader for husholdningen. Vi vil også snakke om andre konsekvenser som kan følge av å ha omsorg for barn med ADHD eller cerebral parese, som for eksempel stress, redusert arbeidsdeltakelse og lignende.  

  Alle som deltar vil motta et gavekort på 1000 kroner som takk for hjelpen. De vil bli utbetalt etter gjennomføring av intervju nr. 2.

  Det er frivillig å delta

  Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Det er ikke mulig å trekke tilbake samtykket etter at intervjuet er gjennomført, men du kan be om at opptaket eller notatene av det du har sagt slettes. Alle dine personopplysninger og utsagn vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Samtykke vil innhentes muntlig i starten av ekspertgruppeintervjuet. 

  Hvor kan jeg finne ut mer?

  Les mer om forskningsprosjektet BUDGET.