English version

DigiGen - Hvordan påvirker digitaliseringen barn og unges liv

Prosjektet undersøker hvordan digitalisering og teknologiutvikling påvirker barn og unges liv.

Om prosjektet

"Den digitale generasjonen" er den generasjonen av unge som aldri har opplevd en verden uten internett, smarttelefoner og sosiale medier. Det er dette prosjektets navn DigiGen henspiller på. 

Over en periode på tre år skal vi sammen med forskere fra hele Europa undersøke hvordan pågående digitalisering og teknologiutvikling påvirker barn og unges liv. Vi skal utvikle kunnskap om hvordan og på hvilke måter unges hverdagsliv kan påvirkes positivt av ny teknologi, men også se på mulige utfordringer denne teknologien gir i utdanning, familieliv, vennerelasjoner, fritid og sosial deltagelse.

Vår tilnærming er tverrfaglig, og i prosessen skal vi utvikle og teste nye og innovative metoder for datainnsamling og analyse, blant annet ved å involvere barn og unge som medforskere.

De overordnede prosjektmålene vil bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen områdene god helse, god utdanning, likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid og økonomisk vekst, mindre ulikhet, og bærekraftige byer og samfunn.

Prosjektet ledes av professor Halla Bjørk Holmarsdottir ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, og forskere fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Fakultet for teknologi, kunst og design deltar. Konsortiet består av forskningsinstitusjoner i sju europeiske land, samt et europeisk nettverk av sosialpolitiske sivilsamfunnsorganisasjoner som representerer interessene til familier.

Les mer på prosjektets nettsider (digigen.eu).

Følg prosjektet på Facebook (facebook.com/DigiGenEurope). 

Abonner på DigiGens nyhetsbrev (mailchi.mp)

 • Deltakende institusjoner

  • OsloMet – storbyuniversitetet
  • Panteion University of Social and Political Sciences (UPSPS), Hellas
  • University of Leicester (UOL), Storbritannia
  • Austrian Institute of Family Studies, University of Vienna (AIF), Østerrike
  • Universitat de Girona (UdG), Spania
  • Paderborn University (UPB), Tyskland
  • University Babes-Bolyai (UBB), Romania
  • Tallinn University (TLU), Estland
  • Confederation of Family Organisations in the European Union (COFACE)
 • Deltakere ved OsloMet

   Laster inn ...
  • Vi søker barnefamilier

   Har du barn på 5-6 år eller 8-10 år?

   Hva tenker du om skjermtid og bruk av digitale verktøy i hverdagen? Har digitale verktøy blitt en del av familielivet eller forsøker dere å holde dem unna? Ser du muligheter i hva digitale verktøy kan gjøre for ditt barn eller er du litt bekymret for hvor vi er på vei? 

   Disse og flere andre spørsmål vil DigiGen undersøke i dialog med barn og voksne. Vi er en gruppe forskere fra OsloMet som sammen med forskere fra flere andre europeiske universiteter vil undersøke hva barnefamilier tenker om sammenhengen mellom digitalisering og familieliv. Derfor ønsker vi kontakt med familier, og ønsker å snakke med både barn og voksne om hvordan digitale verktøy virker inn på familielivet. 

   Ved å delta i DigiGen vil din stemme bli en del av forskningen som gjøres på feltet. Det er fortsatt lite forskning på hvilken funksjon digitale verktøy har i nære familierelasjoner og vi håper dere har lyst til å bidra inn til å øke kunnskapen. Samtidig kan deltagelse i prosjektet være en spennende opplevelse for dere.

   Hvem er dere?

   Du er en forelder med minst ett barn i aldersgruppen 5-6 eller 8-10 år. Hvor mye barnet ditt bruker digitale verktøy på fritiden har ikke så mye å si. Det viktigste er at barnet ditt har lyst til å snakke med oss og at du synes det er i orden.  

   Hvordan?

   Vi skal gjøre to ulike undersøkelser, og dere er invitert til å være med på en av dem.

   1. Fokusgruppe: To forskere kommer til barnehagen eller skolen til barnet ditt.  Sammen med barnegruppen vil forskeren ha en samtale om bruk av digitale verktøy (smarttelefon, nettbrett, PC, osv.) i hjemmet. Samtalen vil vare i ca. 45 minutter.
   2. Intervju: Tre forskere vil intervjue barnet ditt, deg og et tredje familiemedlem (det kan være for eksempel søsken, besteforeldre, tante eller noen som andre er involvert i deres familieliv). Helst vil vi komme hjem til dere, men pga. korona er vi fleksible og kan også møtes et annet sted etter avtale. Intervjuet vil vare ca. 45 minutter for voksne og ca. 30 minutter for barn.

   Vi vil filme fokusgruppesamtalen, slik at forskerne kan se på den sammen i etterkant. Det vil kun være de norske forskerne i prosjektet som har tilgang til filmen, og den vil lagres på en sikker server (TSD) driftet av Universitetet i Oslo. Intervjuene vil tas opp som lydopptak, og disse opptakene vil lagres så samme sikre måte. 

   Hva skjer med svarene dine?

   Vi kommer til å skrive om det vi finner ut i samtalene. Men vi kommer til å sørge for at ingen kan bli gjenkjent, og at utsagn ikke kan spores tilbake til enkeltbarn eller familier. 

   Korona

   Med tanke på korona vil forskerne selvsagt holde seg oppdatert og følge offisielle retningslinjer når det kommer til smittevern i forbindelse med fokusgrupper og intervjuer. 

   Kontakt oss

   Hvis du/dere kan være interessert i å delta i studien, ta kontakt på e-post: hallab@oslomet.no og vi vil sende deg mer informasjon. Hvis du har spørsmål kan du også ringe på tlf. 67237236.  

  Portrett Halla B. Holmarsdottir
  – Vi vet for lite om barn og unges digitale hverdagsliv

  Halla B. Holmarsdottir skal undersøke hvordan teknologi påvirker barn og unges liv.