Emigration from today’s Norway: Who, why, and how does it shape Norwegian society?

I dette prosjektet skal forskere se på utflytting fra Norge og konsekvensene av dette.